Vissza a nyitóoldalra Vissza a nyitóoldalra Vissza a nyitóoldalra   2005 | 2004 | 2003 | 2002Vesztes önkormányzatok, vesztes emberek

[ @06.02.02.] A Heves Megyei Települések Szövetségének elnöksége a valóságban tapasztalja, hogy a költségvetési törvény önkormányzati fejezete elvonást, megszorítást, zárolást jelent a településeknek 2006-ban. Idén tovább romlik a települések költségvetési helyzete, kevesebb jut majd az iskolák, óvodák, szociális intézmények fenntartására, a tervezett béremelések fedezetét újra nem látni a központi költségvetés sorai között.A legsúlyosabb a helyzet a kistelepülések esetében. A falvak egyszerűen nem tudják önmaguk kigazdálkodni azt az összeget, amivel fenn tudnák tartani intézményeiket. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a Gyurcsány-kormány több normatívát megszüntetett. Eltörlésre került az iskolába járó gyermekek diáksportját támogató kiegészítő normatíva, továbbá a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladatok ellátásához tartozó normatívák is felszámolásra kerültek.
Csökken az igazgatásra és szociális ellátásokra fordítható összeg, a bejáró tanulók utáni, napközi utáni támogatás. Kevesebb jut étkeztetésre, a házi segítségnyújtás támogatására, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatásra, támogató szolgálatra, közösségi ellátásokra.
Az "ingyen tankönyv" és "ingyen étkezés" költségeit nem fedezi az állami normatíva.
A törvény nem számol az energia-áremelések miatti önkormányzati többletkiadásokkal sem, az ÁFA 5%-os csökkentése nem eredményez akkora növekedést, mint amennyit ezek a kiadások okoznak.
Sajnálatos, hogy a kormánypárti képviselők "NEM"-et mondtak Heves megyére, "NEM"-et mondtak az itt élő emberekre, s nem szavazták meg a "Heves Megye 10 milliárd +" elnevezésű módosító javaslatokat, amely valamilyen szinten megoldást jelentett volna a nehézségek leküzdésére.
Jól jellemzi a helyzet súlyosságát az a mai hír, amely szerint tavaly csaknem ezer működésképtelen önkormányzat jutott bajba, ez a települések 1/3-át jelenti.
Ami a Heves megyében található települések szempontjából nagyon fontos, országos szinten nem nő az ÖNHIKI keret, továbbá a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása sem.
A vagyonfelélés - már ahol még lehetőség van rá - tovább folytatódik. Egyre több önkormányzat kerül adósságspirálba újabb kölcsönök felvételével, egyre több település fog hitelfelvétellel élni, ezzel együtt az eladósodás útjára lépni.

Összefoglalva kijelenthető, hogy a kormány intézkedései miatt 2006-ban rosszul járnak a túlélésért küzdő önkormányzatok, ezzel együtt a településeken élő emberek.


A Heves Megyei Települések Szövetsége Egyesület honlapja >>>>