Vissza a nyitóoldalra Vissza a nyitóoldalra Vissza a nyitóoldalra   2005 | 2004 | 2003 | 2002Nemzedéki Konzervatív Kör alakult

[2005.10.03.] Nemzedéki Konzervatív Kör (NKK) néven szellemi kört alakított a Fidelitas mintegy félszáz tagja vasárnap a Pest megyei Királyréten. A társaság célja egyebek között a tiszta közélet megteremtése.
"Ez egy szellemi közösség, amely bárki előtt nyitott, aki az általunk megfogalmazott értékeket el tudja fogadni" - mondta Dobó László fideszes országgyűlési képviselő, aki a kör egyik alapító tagja. Hozzátette: társaival egy új nemzedékhez tartoznak. Az NKK-nak többek között Nyitrai Zsolt, Wintermantel Zsolt országgyűlési és Hegedűs Zoltán fővárosi képviselő is tagja. A szervezetnek - közlésük szerint - nem lesz jogi kerete, így egy honlapon lehet majd elérni a tagokat. Az NKK "Királyréti kiáltványában" kifejti, hogy a magyar konzervativizmus legnemesebb hagyományait ugyanúgy magáénak vallja, mint a modernkori magyar szabadelvűséget. A kör megalapításának ötlete azért vetődött fel, mert aggodalommal figyelik közéletünkben a - mint írják - "politikai kalandorságot, a minden eszmét fölényesen félretoló cinikus pragmatizmust".Királyréti kiáltvány

Mi, a Fidelitas Királyréten összegyűlt tagjai egy új nemzedékhez tartozunk. Egy olyan nemzedékhez, amely már a rendszerváltás után szocializálódott. Amelynek természetes adottsága a félelemnélküli közélet, a szabad és felelős véleménynyilvánítás. Úgy véljük, van mondanivalónk hazánk, Magyarország, kisebb-nagyobb közösségeink életéről, jövőjéről. Azaz a saját jövőnkről.
Közéleti tevékenységünket a magyar konzervativizmus legnemesebb hagyományai szerint folytatjuk. Hiszünk a családok semmi mással nem pótolható érzelmi kötelékében és gazdasági erejében. Hiszünk történelmi egyházainkban, amelyek nemcsak a kétezer éves Örömhírt hordozzák, hanem a mai magyar társadalom számtalan gondját-baját is felvállalják. Éppen ezért fontos számunkra a keresztényi alapokon nyugvó szolidaritás eszméje, az emberi méltóság tisztelete. Hiszünk a lélekben egységes, ezer éve európai magyar nemzetben. Valljuk: a tisztes versenyen alapuló piac, jogállamiság, a szabad polgárok alkotta közösségek virágzása a legfontosabb előfeltétele a számunkra fontos szabad és jó élet megvalósításának. A nemzetet az elődök, az élők és a jövő nemzedékek közösségeként fogjuk fel: éppen ezért kiemelkedően fontos számunkra az őseinktől örökül kapott környezet és kultúra megőrzése, áthagyományozása az utánunk jövőknek.
Nem vagyunk egyedül. Magunkénak valljuk a modernkori magyar történelem kevés hasznavehető eszmerendszereinek egyikét, a magyar szabadelvűséget. A reformkor nagyjainak hite, Deák Ferenc bölcs nemzetféltése, Tisza István vasakarata, Bethlen István elszánása, a második világháborút követő időszak heroikus küzdelmet vívó kisgazda, kereszténydemokrata politikusok szelleme, a rendszerváltó antikommunista értelmiség lelkesedése - itt van velünk. Magunkénak valljuk a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség alapértékeit, s úgy véljük, kormányzása ma a legmegfelelőbb politikai eszköz a magyarság előtt álló XXI. századi kihívások megválaszolására. Hiszünk a politikában is erkölcsöt kereső értelemben, a hosszú távú építkezésben. Meggyőződésünk: a konzervativizmus értékalapúsága fontos iránytűje lehet a mai Magyarországon élő fiataloknak. Amelynek segítségével könnyebben boldogulnak, könnyebben tudnak igeneket és nemeket válaszolni az élet nagy kérdéseire.
Éppen ezért figyeljük aggodalommal közéletünkben a politikai kalandorságot, a minden eszmét fölényesen félretoló cinikus pragmatizmust. Őszintén reméljük, hogy a pozíciók megszerzéséért vívott harc nem alakítja át végzetesen a magyar politikát.
Mindezeket figyelembe véve megalakítjuk a Nemzedéki Konzervatív Kört. Várunk mindenkit, aki a közéletet nem egyszerűen a személyi ambíciók kiélése miatt tartja fontosnak. Azokra számítunk, akiknek a politika több mint a szórakozás folytatása más eszközökkel, akik komolyan gondolják, hogy napi politikai gyakorlatunkat is eszményeinkhez kell szabnunk és nem fordítva. Tiszta közéletet szeretnénk, lendületet, fiataloknak is élhető Magyarországot. Lehetőséget mindannyiunk számára, hogy részt vehessünk közös dolgaink intézésében.
Hiszünk az egység és a becsülettel elvégzett munka erejében.

Királyrét, 2005. október 2.