Vissza a nyitóoldalra Vissza a nyitóoldalra Vissza a nyitóoldalra   2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002Konvergencia után divergencia?

[@ 08.05.20.] Dr. Nyitrai Zsolt, a Fidesz Informatikai és Telekommunikációs Munkacsoportjának vezetője a Miniszterelnöki Hivatal illetékesét kérdezte az Országgyűlésben az informatika és a távközlés szétválasztásának logikátlanságáról. A kérdésre Baja Ferenc válaszolt.

DR. NYITRAI ZSOLT (Fidesz):
Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Európa szerencsésebb országai már mind túl vannak az informatika, a hírközlés és a távközlés konvergenciáján. A legszerencsésebbeknek, mint Nagy-Britanniának, még a médiát is sikerült bevonnia ennek a konvergenciának a hatókörébe. Magyarországon minden érintett 2000-ben nagy sikerként könyvelte el az infokommunikáció közös irányítását, először kormánybiztosság, majd minisztérium szintjén. Sikerült azt is elérni, hogy a Nemzeti Hírközlési Hatóság az informatikai szolgáltatások vonatkozásában is ellásson hatósági feladatokat.

Mindezekkel az evidenciákkal és törekvésekkel, a világban zajló folyamatokkal homlokegyenest szembe megy a kormány legújabb intézkedése, amellyel az informatikát a hírközléstől leválasztva a Miniszterelnöki Hivatal, illetve az informatikai kormánybiztos feladat- és hatáskörébe utalta.
A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség informatika és telekommunikációs munkacsoportja szerint ez minden logikát nélkülöz.
Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége is jelezte, hogy nehezen indokolható ez a szerkezeti átalakítás, ami a magyar GDP 10 százalékát produkáló iparág fejlődésére és ezen keresztül Magyarország versenyképességének alakulására rossz hatással lehet.

Tisztelt Államtitkár Úr!

Nem gondolja, hogy minden ésszerűséget nélkülöz a kormánynak az informatika és a távközlés szétválasztásáról szóló döntése?

Ön szerint az internetes hálózatok az informatika vagy távközlés hatáskörébe tartoznak?

Hatósági szinten is szét kívánják-e választani az informatikát a távközléstől?

Köszönöm a figyelmet, és várom az államtitkár úr válaszát.

DR. BAJA FERENC, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára:
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház!
A májustól érvényben lévő kormányátalakítás és struktúraváltozás az informatika kormányzati irányítása vonatkozásában további egységesülést hozott, tehát nem szétválasztást, hanem egységesülést; annak a folyamatnak a része, amelyet a 2006. év nyarán a kormányzati informatikai terület közigazgatási informatikává történő bővítése, 2008 februárjában pedig a területet ellenőrző fejlesztéspolitikai pozíciónak a kormánybiztosi pozícióval történő összekapcsolása fémjelez.
A korábban a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumra, illetve a Miniszterelnöki Hivatalra szabott szerep és felelősségi körök a Miniszterelnöki Hivatalban az államigazgatásért felelős kormánybiztos irányítása alatt kerültek összevonásra. A képviselő úr kérdésében felvetettekkel ellentétben tehát nem az informatika kormányzati kezek közötti szétfolyásának, hanem éppen az informatika hatékonyságát javító egységesülésének lehetünk tanúi. Erre garancia a kormány 1029/2008. számú határozata a fejlesztéspolitikai kabinet felállításáról, amelynek az informatikai tartalmú fejlesztési projektek összehangolt szakmai koordinációja érdekében az informatikai kormánybiztos is tagja.
Az átalakítás ebben az értelemben nem érinti a hírközlés területét. Nem érinti, a hírközlés önálló marad, amely továbbra is az alapvető infrastrukturális elemekkel, így a közlekedés, energetika területével kapcsolatos kormányzati feladatok irányítását ellátó minisztérium hatáskörében marad. A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel folyamatos szakmai együttműködésre törekszem, zökkenőmentes a működés biztosítása, illetve a kancelláriavezető miniszter úr pedig az előző kérdéskörben elmondta, hogy ennek lesz egy koordinatív együttműködési bizottsága is, amelyet egyébként ő fog vezetni.
A képviselő úr véleményével szemben tehát több, az informatika területén élen járó európai uniós tagállamban - Ausztriában, Portugáliában, Belgiumban - szintén hasonló az irányítás, amelyről egyébként az Informatikai Vállalkozók Országos Szövetségével a napokban egyeztettem egy üzleti megbeszélés keretei között. Az IVSZ elnöksége és tagjai a jelenlegi felállást elfogadták. (Az elnök a csengő megkocogtatásával a hozzászólási idő leteltét jelzi.) Természetesen a hatósági kezelést a következő időszakban is a Nemzeti Hírközlési Hatóság keretei között képzeljük el, illetve egy törvény is beterjesztésre kerül. Arra kérem a képviselő urat, hogy ezt kövesse.
Köszönöm az elnök úr türelmét, hogy átléphettem az időt, de súlyos kérdésekről beszélünk.