Vissza a nyitóoldalra Vissza a nyitóoldalra Vissza a nyitóoldalra   2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002E-befogadásról az Országgyűlésben

[@ 08.02.11.] Az e-befogadás témájában szóbeli kérdést intézett Kákossy Csaba Miniszterhez Dr. Nyitrai Zsolt, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Informatikai és Telekommunikációs Munkacsoportjának vezetője. A kérdésre Dióssy Gábor válaszolt.

Tisztelt Miniszter Úr!

Bizonyára miniszter úr és képviselőtársaim előtt is ismeretes, hogy az Országgyűlés pártjai civil kezdeményezésre január nyolcadikán megállapodtak, miszerint közös erővel megpróbálják a mára kialakult digitális szakadékot, legalább részben csökkenteni.
Megállapították, hogy "Magyarországon az Uniós átlagot meghaladó mérték ű a digitális szakadék. Ennek orvoslása közérdek és közfeladat."

Elemezték, hogy mára hogyan alakulhatott ki ez az elszomorító helyzet. Ebből az öt-párti állásfoglalásból idézek, miután éppen ezzel kapcsolatosan kívánok kérdést feltenni a miniszter úrnak.

"A közösségi terek lebontása volt az a folyamat, amely a magyar társadalom aggaszt ó mértékű széttagoltságához vezetett. Egyszerre zajlik a társadalom egyes rétegeinek elszigetelődése és az információs társadalom fejlődése, amely mára digitális szakadékot okozott."

Tisztelt Miniszter Úr!

Önök az idézett közösségi terek lebontásában nagy lelkesedéssel komoly eredményeket elérv e vettek részt. Regnálásuk legutóbbi és mostani id őszakában iskolák és postahelyek százait sikerült nyom nélkül eltűntetniük . Most hogy megszületett a felismerés, miszerint ez az út, amelyen haladnak, négy - ötmillió magyar ember kizárását jelenti a digitális társadalomból, továbbra is cél a közösségi terek megszüntetése?

Kérdezem: a felismerést követ ően honnan lesz forrás a lerombolt közösségi terek újraépítésére? Ez lehet az első érdemi lépés a probléma megoldásának irányába. Milyen konkrét terveik vannak a lerombolt közösségi terek visszaállítására?

Tisztelt Miniszter Úr!

Kevés csak beszélni a problémáról, a megoldásra legnagyobb lehetősége a kormányzatnak van, ezért felteszem a kérdést: mikor és mennyi forrást különít el a kormányzat az ebefogadás elősegítésére?

Ezt azért fontos tudnunk, mert ebben az öt párt már megállapodott, hogy a Parlament a lehet ő legrövidebb időn belül fogadjon el egy határozatot a kérdés megoldása érdekében, hiszen töb b millió magyar embert érint. Előtte azonban fontos tudnunk, hogy mennyire komoly a kormányzati szándék.

Miniszter úr, várom válaszát!